Justering av rundbanetrase for de yngste

Traseen for gul løype rundbane har fått en ekstra sløyfe. Dette gjelder gutter og jenter til og med ti år.

Løypa har fått en ekstra sving innom skogen ved enden av sletta før man svinger inn til mål. Endringen gjør traseen et par hundre meter lengre.

Justeringen er gjort for å skille bedre mellom løypa for XCO og XCC.

Se kart over den nye traseen til høyre.